سافتکم مخصوص رسیورهای استارست مدل 20000
نويسنده آخرين پست: reza | شروع کننده موضوع: تهران ست | انجمن: استارست SR-20000| HD-2020، | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 3

سافتکم مخصوص رسیورهای استارست سری 3000
نويسنده آخرين پست: reza | شروع کننده موضوع: تهران ست | انجمن: (1000,2000,3000) Series HD | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 4

تاپیک سافتکم های آپدیت شده برای استارست مدل های- sr-3300hd - sr-5300hd - sr-6300hd-sr-7300hd
نويسنده آخرين پست: reza | شروع کننده موضوع: reza | انجمن: SR-3300HD - SR-5300HD - SR-6300HD | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 9

سافتکم برای رسیورsr-750hd sr-x990hd sr-x99hd_mega
نويسنده آخرين پست: reza | شروع کننده موضوع: reza | انجمن: SR-750HD SR-X990HD SR-X99HD_MEGA | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 7

سافتکم سایر مدل های رسیور sr-3500hd - sr-8500hd - sr-9500hd
نويسنده آخرين پست: reza | شروع کننده موضوع: reza | انجمن: SR-3500HD - SR-8500HD - SR-9500HD | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 7

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی پنج شنبه 31 مرداد - 1398
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: اعلام برنامه های ورزشی در ماهواره | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی چهارشنبه 30 مراد-{لیگ قهرمانان یوفا}چهارشنبه30 مراد 1398
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: اعلام برنامه های ورزشی در ماهواره | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی دوشنبه 28 مرداد - 1398
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: اعلام برنامه های ورزشی در ماهواره | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی یکشنبه 27 مرداد - 1398
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: اعلام برنامه های ورزشی در ماهواره | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی شنبه 26 مرداد - 1398
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: اعلام برنامه های ورزشی در ماهواره | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

اختصاصی :شبکه Travel XP 4K در ماهواره هیسپا ست 30 درجه غربی روی ایر رفت
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: HD TV 3D TV News | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

اختصاصی :مشخصات دریافت شبکه معروف zdf در ماهواره آسترا در مدار 19 درجه شرقی برای ساکنین اروپا
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: انجمن معرفی کانال‌های جدید ماهواره‌ای | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

جدیدترین تغییرات فرکانس کانالهای ماهواره ای بر گرفته از سایت flysat
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: Admin | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 384 بار | پاسخ: 151

آخرين اخبار کانال ها و فركانسهاEutelsat 3C 3.1°E
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: Admin | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 6 بار | پاسخ: 3

آخرين اخبار کانال ها و فركانسها Eutelsat 9A (یوتلست 9 درجه شرقی)
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: Admin | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 66 بار | پاسخ: 65

آخرين اخبار کانال ها و فركانسها Thor-6 @ (در 0.8° غربی)
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 25 بار | پاسخ: 56

جديدترين تغييرات فركانس ماهواره PakSat 1R @ 38° East
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: Admin | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 35 بار | پاسخ: 32

جدیدترین تغییرات فرکانس ماهوارهEutelsat 7A @ 7.0°E
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: Admin | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 66 بار | پاسخ: 56

جديدترين تغييرات فركانس ماهوارهHispasat 1D/1E @ 30.0°W
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: Admin | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 35 بار | پاسخ: 40

جديدترين تغييرات فركانس ماهواره Yamal 401 @ 90° East در این تاپیک
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 14 بار | پاسخ: 24

Reload | Speed Up | Speed Down | Stop | Reverse