اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی جمعه 15 شهریور-{انتخابی یورو یوفا }جمعه 15 شهریور 1398
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: اعلام برنامه های ورزشی در ماهواره | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی پنجشنبه 14 شهریور-{انتخابی یورو یوفا }پنجشنبه 14 شهریور 1398
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: اعلام برنامه های ورزشی در ماهواره | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی یکشنبه 10 شهریور - 1398
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: اعلام برنامه های ورزشی در ماهواره | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی شنبه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: اعلام برنامه های ورزشی در ماهواره | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

اختصاصی :🔻آخرین وضعیت پرتاب ماهواره های جدید و ku کمپانی یوتلست از ابتدای 2019 تاکنون
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: Satellite Launch News | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

اختصاصی :نسخه HD شبکه خبری CNBC Europe در ماهواره هاتبرد بر روی ایر رفته است
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: HD TV 3D TV News | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

اختصاصی :مشخصات کانال محبوب Music Box روسیه در ماهواره استرا 4 ������همان سایروی قدیم
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

جدیدترین تغییرات فرکانس کانالهای ماهواره ای بر گرفته از سایت flysat
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: Admin | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 384 بار | پاسخ: 153

آخرين اخبار کانال ها و فركانسها (SES-6 @ 40.5° West (C Band
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: Admin | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 15 بار | پاسخ: 17

جديدترين تغييرات فركانس ماهواره PakSat 1R @ 38° East
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: Admin | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 35 بار | پاسخ: 34

جدیدترین تغییرات فرکانس ما هواره NSS-12 @ 57° East
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 8

جديدترين تغييرات فركانس ماهواره Horizons-2 @ 85° East
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: Admin | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 26 بار | پاسخ: 28

جدیدترین تغییرات فرکانس ماهوارهABS-2A @ 74.7° East
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 8

آخرين اخبار کانال ها و فركانسها Intelsat 10-02 (اینتلست 0.8 درجه غربی)
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: Admin | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 17 بار | پاسخ: 11

آخرين اخبار کانال ها و فركانسها Eutelsat 9A (یوتلست 9 درجه شرقی)
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: Admin | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 66 بار | پاسخ: 67

آخرين اخبار کانال ها و فركانسها Astra 1M (در 19.2 درجه شرقی)
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 48 بار | پاسخ: 75

آخرين اخبار کانال ها و فركانسها Eutelsat 36B (در 36 درجه شرقی)
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: Admin | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 81 بار | پاسخ: 63

آخرين اخبار کانال ها و فركانسها Azer space1 46°E)
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: Admin | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 60 بار | پاسخ: 50

آخرين اخبار کانال ها و فركانسها Yahsat-1Aدر (52.5 درجه شرقی)
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: Admin | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 62 بار | پاسخ: 91

جديدترين تغييرات فركانس ماهواره Express-AT1 56° East
نويسنده آخرين پست: StarMax | شروع کننده موضوع: StarMax | انجمن: بخش خبرگزاری انجمن tehransat | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 8

Reload | Speed Up | Speed Down | Stop | Reverse