نرم افزار جدید و رسمی رسیور ایکس کروزر مدل 2600HD Avant ورژن v3.02.40.20 بتاریخ 17-06-2016

نرم افزار جدید و رسمی رسیور ایکس کروزر مدل


2600HD Avant

ورژن v3.02.40.20

بتاریخ 17-6-2016


Youtube playback solved
Minor issues: Solved

بفرما دانلود