پکیج اچ دی شبکه های روتانا در جهت بدر26 درجه شرقی تغییر فرکانس داد!

پکیج اچ دی و رایگان روتانا در جهت بدر ۲۶ درجه شرقی در فرکانس جدید ۱۰۷۷۰ افقی ۲۷۵۰۰ روی ایر رفت.
ورژن اس دی این پکیج در جهت بدر و نایل ست هفت درجه غربی به ترتیب با فرکانس های ۱۱۸۴۳ افقی ۲۷۵۰۰ و ۱۱۲۹۶ افقی ۲۷۵۰۰ قابل دریافت است.
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی