اختصاصی خبر فوری:روی ایر رفتن پکیج محبوب RTL درماهواره ی هاتبرد


امروز 6 کانال مجبوب از پکیج M7Groupبر روی ماهواره ی هاتبرد بصورت اچ دی رود ایر رفتند و خوشبختانه با اکانت عالی Gshare.ir باز گشایی شدند

فرکانس 10930
30000
HOR

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی