نحوه اپدیت استارست 1000hd بوسیله usb

Copy the file to USB disk, insert into working STB, enter USB menu, select the file then press OK, it upgrades, after finish appears prompt “restart or not

ابتدا نرم افزار را در USB کپی کرده

به دستگاه از مسیر مشخص شده در
عکس رفته

در قسمت MENU USB رسیور
بروی ان OK کرده از شما پرسیده میشود
ایا می خواهید اپدیت کنید یا نه?/?? شما پیام به YES تبدیل کرده

صبر می کنید تا اپدیت تمام شود

در اخر نیز پیام می اید که یا دستگاه رسیت شود یا نه ان را هم YES می کنید .
صبر می کنید تا دستگاه خودش دوباره بالا بیاد .


مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


__________________

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی