نحوه اپدیت استارست 1000hd بوسیله لودر

نحوه اپدیت استارست 1000HD بوسیله لودر
Connect PC and STB via crossed RS232, open Serial upgrade tool, open the upgrade file, click update to start connect, then press and hold the front panel MENU key to start STB, connects automatically and upgrades, after completes the automatic start

ابتدا لودر را دنلود کرده
از قسمت سریال پورت را انتخاب کرده
و سپس از قسمت
upgrade file فایل مورد نظر را انتخاب کرده و

سپس و در قسمت پایین connect را می زنید

و و حالا بروی دستگاه از روی کلید
MENU را گرفته

تا اپدیت اغاز شده و صبر کنید تا تمام شود


و خود دستگاه اتو رسیت میشود و
در ضمن اپدیت با لودر زمانی زیادی می برد.

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی