چند نکته ی مهم درمورد رسیورk9k9 fullhd

۱.ضبط همزمان ۲کانال از یک فرکانس بدونه هیچ محدودیت

۲.استفاده از دکمه ‏pauseبه هنگام ضبط از کانال که میتوان قسمت مورد نظر رو ضبط نکرد مثلا میتوان با استفاده از این دکمه تبلیغات بین یک فیلم در حال ضبط رو ضبط نکرد

‏۳.استفاده از فرمت فول اچدیtp0برای ضبط که با مدیاپلیر ‏kmمیتوان ان را درpcاجرا کرد