آموزش استفاده گزینه Standby Time در StarMax X20 Super FULL HD


menu
time
stanby time=ON

نمایش ساعت