مستر کد و منوهای مخفی StarMax X20 Super FULL HD ( وارد کردن کد دستی

اول از همه دکمه F1 رو معرفی کنم روی کنترل :
رمز مادرش 5689

F1 و اعداد روی کنترل:

F1 + 000:فعال و غیر فعال کردن پچ

F1 + 111:نمایش منوی فعال و غیر فعال کردن تنظیمات دانگل / برنامه های جانبی مانند SSSP و RS-232 و فعال کردن شرینگ اینترنتی

F1 + 222:نمایش ECM LIST

F1 + 333:نمایش منوی کد دهی به کانال های کارتی (برای کد دهی دستی سیستم BISS و DCW کاربرد داره)

F1 + 444 = نمایش منوی BoxKey

F1 + 555 = نمایش منوی IP Settings

F1 + 666 = نمایش منوی Server Settings

F1 + 777 = گرفتن اتوماتیک آی پی

F1 + 789 = فعال سازی تایم شیفت

F1 + 999 = نمایش منوی تنظیمات دیش گردان

F1 + 456 = فعال و غیر فعال کردن USB WiFi

F1 + 321 = نمایش منوی Test List

F1 + 147 = جدول کد دهی

0 برای تنظیمات رنگ

=============

F1 + OK = سورت بندی کانال ها براساس : الفبا - فرکانس - کانال های آزاد / کارتی - پیش فرض - فوریت - الفبا / کارتی / آزاد - پرووایدر - ایدی سرویس

__________________