اموزش وارد کردن کد دستی biss و dcw در استارمکس starmax a20 full hd

آبدیت دستگاه (چون با پچ خام کارخانه ای فعال نمیشه)

فعال کردن پج با دکمه f1 + 000روی کانال مورد نظر مثلا شبکه سوم که کد میشه برید و f1 +333 رو بزنید و در جدول ظاهر شده کد مورد نظرتون رو وارد و ذخیره کنید
تذکر :

در جدول ظاهر شده

دکمه سبز برای اضافه کردن dcw می باشد

دکمه قرمز برای ویرایش و اضافه کردن biss می باشد.