آموزش تنظیم ساعت دستگاه و تایمر یا رزرو برای ضبط درstarmax a20 full hd

تنظیم ساعت


الف : برای پکیج IRIB که با استانداردهای جهانی منطبق نیست:

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

ب: استاندارد جهانی:
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
تذکر


نیمه اول سال باید زمان تابستانی روشن باشه

نیمه دوم سال زمان تابستانی خاموش