آموزش ضبط همزمان از دو کانال و دیدن کانال دیگر در یک فرکانس در استارمکس a5 plus

آموزش ضبط همزمان از دو کانال و دیدن کانال دیگر در یک فرکانس در استارمکس a5 plus


برای دیدن و ضبط حتما باید از یک فرکانس باشد

مثلا
.فرکانس 11900 رو بدر
میتوان کانال 1 رو دید و کانال 2 را ضبط کرد


اما شرایط در حالت استفاده از شرینگ اینترنتی یا امولاتور داخلی:

1- ضبط همزمان از دو کانال آزاد و دیدن کانال دیگر آزاد یا کارتی در همان فرکانس

2- ضبط همزمان از یک کانال آزاد و یک کانال کارتی و دیدن کانال دیگر آزاد یا کارتی در همان فرکانس

3- ضبط همزمان از یک کانال آزاد و یک کانال کارتی و دیدن کانال دیگر آزاد یا کارتی در همان فرکانس
نکته مهم : این شرایط با روشن کردن ایکس تایمشیفت یا همون nds x-timeshift حتی برای سایر سیستم های کدینگ غیر از nds (مانند اسکای - یس ) کاملا تغییر خواهد کرد و به شکل زیر خواهید داشت :

1- ضبط همزمان از یک کانال کارتی و یک کانال آزاد و دیدن کانال دیگر آزاد یا کارتی دیگر در همان فرکانس

2- ضبط همزمان دو کانال آزاد و دیدن کانال دیگر آزاد و یا کارتی در همان فرکانس

3-یعنی ضبط همزمان دو کانال کارتی امکان پذیر نیست.

البته برای nds در صورت روشن بودن امکان ضبط و برای دیش تی وی چه خاموش و چه روشن امکان ضبط وجود نداره (به علت سنگین بودن و اشغال زیاد از حجم مموری که ممکنه مشکلاتی بوجود بیاره)یادآوری :

در هنگام استفاده از شرینگ هوایی در مدل های دوتیونره قابلیت ها به شکل زیر تغییر خواهد کرد:

1- ضبط همزمان از یک کانال کارتی و یک کانال آزاد وجود دارد و دیدن کانال سوم همان فرکانس امکان پذیرنیست

2- ضبط همزمان دو کانال آزاد وجود دارد و دیدن کانال سوم همان فرکانس امکان پذیرنیستنکته دیگر : در همه مراحل فوق در صورتی که هنگام ضبط کردن دکمه ok رو بزنید کانال هایی که مجاز هستید در این شرایط استفاده کنید براتون نمایش داده میشه