تنظیم دیش با رسیور istar30000HD بدون نیاز به تلویزیون

با درود :
شما میتوانید با این رسیور دیش خودتون رو تنظیم نمایید اگر خسته میشوید از پله ها رو بالا و پایین کردن .....
شما ابتدا باید یه لیست از
ماهواره های مورد لزوم خودتون سرچ کرده

و ذخیره نمایید


دقت کنید
فرکانسهایی رو انتخاب نمایید که در ماهواره های مختلف مشترک نباشد.

یه قوی و یه ضعیف از هر مسیر کفایت میکنه .اگر با فایندر هستید

و مثلا میخواهید هاتبرد رو بگیرید رسیور رو بالا برده بدون تلویزیون خیلی راحت بگذارید

روی
کانال gem classic .....پنل مدل 30000 بسیار روشن و قوی و واضح هست


با فایندر میگردید دنبال هاتبرد دقت کنید دو تا سیگنال روی پنل یعنی q و s .....هرگاه sپرشد


و اومد بالا هاتبرد رو رصد کرده اید خب حالا دیگه کاری به پنل ندارید و خیلی راحت با فایندر هاتبرد رو دقیقتر مینمایید و تمام .......

...اگر فایندر هم ندارید وقتی gem رو پرکردید یه
کانال ضعیف هم قبلا گفتم داشته باشید

تو لیست .بگذارید

روی اون وقتی دیدید s اون هم بالا اومده دیش هاتبرد شما ردیف هست ..

متاسفانه خطهای پرکننده سیگنال s این رسیور زیاد مبنای درستی نداره وگرنه هیچگاه احتیاجی به فایندر هم
نبود و با همون خطهای اندازه گیری میشد دقیق ترین تنظیم رو انجام داد ولی با فایندر خیلی تمییز در میاد و تلویزیون هم احتیاجی نیست

.......درست کردن یه لیست خیلی راحت توسط انتن گردون تهیه میشود برای 32 مسیر که برای هر مسیر 2
کانال ضعیف و قوی غیر مشترک کفایت میکند ..............
کپی از این مطلب با ذکر منبع امکان پذیر است حتی سایت رسمی ای استار