اموزش پخش زیر نویسsrtدر فورست9200با عرض سلام برای پخش زیر نویس فارسی با فرمتsrt در فورست9200

1-اول باید فایل زیر نویس را در کامپیوتر با
برنامهnotepadباز کنید


2-به قسمتfile رفته وگزینه save asرا بزنید
3-در save as tayp'گزینهtext documentsرا زده

4-در
encodingگزینهansiرا انتخاب کنید بعد saveرا بزنید

5-حالا اسم فایل فیلم و زیر نویس
srtتغییر کرده را باهم یکی کنید صد در صد زیر نویس را میشناسد