ابزارههای کاربردی , موارد اموزشی ریسور starmax.x100alfa

ابزارههای کاربردی , موارد اموزشی ریسور
starmax.x100alfa

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
x100 اینترنت آلفا اشتراک گذاری اطلاعات
لطفا اطلاعات زیر را چک کنید.

با استفاده از به اشتراک گذاری شبکه.
چگونه به استفاده از "شبکه سهم":


لطفا مطمئن شوید که اینترنت شما وصل شده است.
1. دکمه " f1 111 "--->" فعال کردن اینترنت "مدل. این سرور به صورت خودکار بارگذاری.


اگر شما می توانید g سهم پس از راه اندازی اولین گام استفاده نمی کنند. لطفا "فعال اینترنت" و خروج به منوی اصلی را انتخاب کنید.


2. منوی اصلی -> گسترش -> منو و سرور.

3. کلیک کنید "f1" تا بار سرور g-به اشتراک گذاری ، می توان آن را به طور پیش فرض باز کردن g-به اشتراک بگذارید .