آموزش تصویری وارد کردن کد دستی به ریسیور استارایکس STAR-X 2727 Plus

آموزش تصویری وارد کردن کد دستی به ریسیور استارایکس STAR-X 2727 Plus


با سلام .

1 - آخرین آبدیت را انجمن دانلود کرده و به ریسیور تزریق کنید .

2- روی شبکه سه ایران رفته و عدد
8899 را بزنید تا پچ فعال شود.

3- دکمه >>| روی
کنترل را بزنید تا صفحه کد دستی نمایان شود .

4- تنها کافیست که
کد1111113311111133 را بزنید تا شبکه سه باز شود.

برای شبکه ورزش و دیگر شبکه هایی که از
سیستم کدگذاری بیس استفاده میکنند

تنها کافیست که روی
شبکه رفته و دکمه >>| را زده و کدرا وارد کنید .