اختصاصی :رفع مشکل boot در ریسیور MediaStar MS-15000 UNIVAرفع مشکل boot در ریسیور MediaStar MS-15000 UNIVA


آموزش بروزرسانی رسیورهای

MS-15000 Univa

ابتدا یک پوشه داخل رووت USB بسازید به اسم Files

نرم**افزار رو بریزید داخل پوشه و بعد نام نرم**افزار رو تغییر بدهید به GxRom.bin

بعد USB رو به دستگاه بزنید و کلید پاور رو نگه دارید

حال دستگاه رو به برق بزنید

دستگاه آپگرید و مشکل رفع خواهد شد