با سلام

تبدیل 190 الترا و x5 الترا به اینتر استار GI-S770 CR-Xpeedبا دو فایل زیر می توانید بطور مستقیم رسیور خودتون رو به رسیور


اینتر استار GI-S770 CR-Xpeed

كه مشابه

srx 50 cu usb

هست تبدیل كنید

و از منوی زیبا و كاملتر این رسیور استفاده كنید

در ضمن مشكل پاك شدن لیست كانالها رو ندارید

ضمیمه اول پچ برای تبدیل
ضمیمه دوم پچ برای بازگشت