برنامه ریزی هند برای پرتاب 9 ماهواره سه گانه
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
سازمان تحقیقات کشور هند (ISRO)یک برنامه بلند مدت را برای گسترش سیستم DTH ماهواره ای را برای عملیاتی شدن ارائه داده است . قرار است این سازمان 9 ماهواره سه گانه که دو ماهواره برای بخش خصوصی و یک ماهواره دولتی را شامل خواهد شد , جمعا 27 ماهواره را برای هر یک سال 9 ماهواره طراحی و پس از پایان سال سوم 27 ماهواره را با شعار The Times of India برای گسترش فعالیت های برودباند این کشور در صنعت مخابرات و تلویزیون عملیاتی و نقش هند را در منطقه و جهان به یکی از مدعیان تبدیل کند .