باسلام به دستندرکاران سایت محبوب دی وی بی یه دستگاه x30دارم وقتی سرچ کلی میزنم بعضی از شبکه هارو روی یونیورست 1 وبعضی هارو روی2 میاره برنامه هم زدم وریست کلی هم کردم درست نشد