با سلام به اساتيد محترم
مي خواستم علت گرفتن فايل temp هنگام دانلود در بعضي اسكاينت يا فيشست ها چيست و راه جلوگيري از انها چيست
ممنون