سلام دوستان


لودر ورژن 1.93 با ساپورت فايل هاي كارت CoCo Mcr

اين لودر ارتقاء پيدا كرده است.