قبل از هر کاری بایستی پچ رسیور رو فعال کنیم که برای فعال کردن پچ رسیور بایستی مسیر زیر رو دنبال کنیم:
menu+setting+upgrade+6969
وقتی که تو این منوعدد6969 رو وارد میکنید یک گزینه به نام super seting به صفحه اضافه میشه.
حالا از این منو خارج شده و کلید ترکیبی F1+111 روبزنید
تا صفحه SUPER SETTING باز شود.
کلیه تنظیمات شیرینگ (هوایی-اینترنتی ) رومیتونید تو همینصفحه مشاهده کنید.حالا واسه راه اندازی IPTV برروی آخرین گزینه تو این صفحه یعنی همان گزینه IPTV اوکی کرده و در صفحه باز شده منتظر بمانید تا تاریخ شروع و اتمام شیرینگ رو نشون بده.خب حالا مسیر زیررو دنبال کنید :
MENU+MEDYACENTER+NETWORK+IPTV
حالا تو این صفحه کلید OK رو بزنید لیست کانالها رو میتونید مشاهده کنید و روی کانال مورد نظرتون اوکی کنید .
برای راه اندازی شیرینگ هم با اعمال کلید ترکیبی F1+111 که وارد صفحه
SUPER SETTING میشویم کلیه تنظیمات شرینگ رو میتونید مشاهده کنید حالا برای شیرینگ هوایی گزینه ( SATSHARING INTERNAL ) رو انتخاب کنید وبرای شیرینگ اینترنتی گزینه (ICAM ) رو انتخاب کنید .موارد دیگرهم برای تنظیمات CCCAM-NEWCAM و.... میباشند.