دوستان برای رفع مشکل پاک شدن کانالها به این نکات توجه کنید 1.بعضی از کانالها بخصوص در ماهواره هاتبرد در طول روز به صورت رادیویویی وشبها با تغییر مقدار vpid به صورت تلویزیونی پخش میشوند ویا بر عکس روزها تلوزیونی وشبها رادیویی میشوند برای مشخص کردن این کانالها میتوان با فشردن کلید ok مقدار vpid کانالها را چک کرد وکانلهاییی که vpid انها عدد 8191 باشند از ایندسته کانالها میباشندبه عنوان مثال کانالهای blue hustler و vodxxx1 و vodxxx2 روزها به صورت رادیویی پخش میشوند واگر تا قبل از اواخر شب هاتبرد را سرچ کنیم این کانالها در لیست رادیو پدیدار میشوند اما سرچ هاتبرد در اخرین ساعات شب باعث میشود این کانالها در لیست تلویزیونی وارد شوند حال مشکل اینجاست که این کانالها صبح روز بعد مجددا به صورت رادیویی پخش میشوند وچنانچه شما بر روی یکی از این کانلها به هنگام روز ok کنید دستگاه این کانال را به لیست رادیو میفرستد چون vpid این کانال در روز به 8191 تغییر میکند و دستگاه ان را کانال رادیویی تشخیص میدهد همین امر باعث اختلال در لیست کانالها شده و پس از ان چنانچه دستگاه با کلید پشت خاموش شود بعد از روشن شدن ان کانال و کلیه کانالهای بعد از ان پاک میشوند 3. اما نگران نباشید این پاک شدن صوری است وکانالها هنوز در حافظه دستگاه وجود دارند برای باز گرداندن باید ابتدا شماره اخرین کانال پاک نشده رانگا کنیم سپس از لیست کانالهای مانده بکاپ گرفته وان را روی کامپییوتر با برنامه channel editor باز میکنیم خواهیم دید که لیست در اینجا کامل میباشد .حال شماره اخرین کانال پاک نشده در ریسیور را در لیست کامپیوتر پیدا کرده و روی کانال بعد از ان که باعث اختلال شده کلیک میکنیم وهمان تک کانال را پاک میکنیم توضیح اینکه video pid کانالی که پاک میکنیم حتما 8191 میباشد .برای اطمینان video pid کانالهی بعدی را نیز سریعا چک کرده وهر کدام 8191 بود ان را پاک میکنیم. حال از تغییرات جدید لیست جدیدی تهیه کرده و ان رابه ریسیور منتقل میکنیم خواهیم دید که کلیه کاناتهای پاک شده برگشته است ...این مطلب تجربه شخصی بوده وبارها امتحان شده وبا اطمینان کامل از کارایی ان منتشر میشود....