کدام امنتر است؟ سفر با هواپیما یا رانندگی با ماشین؟

آمار نشان میدهد رانندگی و سفر با خودرو، چه شخصی باشد و چه سرویسهای حمل و نقل عمومی، خطرناکتر از پرواز است.

به گزارش فرهنگ نیوز، سفر با هواپیما برای بسیاری از مسافران ایمن نیست و این احساس به دلیل ترس و تصورات غلط برخی از مسافران است نه خطرات سفر با هواپیما. ترس از پرواز برای آنهایی که سفت و محکم به صندلی خود در هواپیما میچسبند و از پرواز وحشت بسیار زیادی دارند به چندین دلیل رخ میدهد که برخی از آنها عبارتاند از: ترس از ارتفاع، عدم کنترل وضعیت و حضور در مکان بسته و پرجمعیت. در غیر این صورت، سفرهای هوایی، از نظر آماری، بسیار ایمنتر و کمخطرتر از رانندگی با خودرو هستند.

حقایقی که باید بدانید

طبق آمار، مرگ و میر ناشی از سفرهای هوایی در امریکا یک نفر از هر یک میلیارد مسافر است. در مقایسه با سفرهای هوایی، تصادفات خودرو در سال ۵۰ هزار نفر را به کام مرگ میکشاند. با اینکه ممکن است سفر با خودرو امنتر از سفر هوایی از نظر بسیاری از مردم باشد اما قابل مقایسه با آمار امنیتی پروازها نیست.

نظر کارشناسان

محققان دانشکده تحقیقات حمل و نقل دانشگاه میشیگان بر روی این موضوع پژوهش کردند و متوجه شدند که امنیت رانندگی به تعداد کیلومترهایی بستگی دارد که راننده میراند تا به مقصد برسد. در امنیت پرواز، بیشتر تیکآف (بلند شدن هواپیما از زمین) و لندینگ (زمین نشستن هواپیما) دخیل هستند؛ یعنی درست زمانی که بیشتر سوانح هوایی رخ میدهد. با استفاده از پارامترهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت این نتیجه حاصل شد که مدت زمان رانندگی بیوقفه در برابر پرواز تقریباً ۶۵ برابر پرخطرتر و کشندهتر است.

احتمالات

انجمن ملی ایمنی حمل و نقل گزارش داد که احتمال بروز سوانح هوایی برای مسافرانی که با هواپیما سفر میکنند بسیار اندک و ضعیف است؛ یعنی یک مورد از ۲ میلیون. اما احتمالاً اگر مسافران دچار سانحه هوایی شدند، ۶۰ درصد ممکن است نجات پیدا کنند و زنده بمانند.

نتیجه

آمار نشان میدهد رانندگی و سفر با خودرو، چه شخصی باشد و چه سرویسهای حمل و نقل عمومی، خطرناکتر از پرواز است. ممکن است در خودروی شخصی خود احساس راحتی بیشتری بکنید اما نسبت به وقتی که مسافر هواپیما هستید بیشتر احتمال تصادف و کشته شدن ناشی از رخدادهای جادهای وجود دارد.