آموزش وارد کردن کد ها در رسیورهای دیسکاوری مدل
Discovery 4K S9HD

ابتدا وارد منوی رسیور میشوید

سپس با انتخاب گزینه ی
key editeوارد قسمت کدگذاری می شوید

و با انتخاب سیستم کدگذاری وارد آن میشوید

و در مرحله آخر د کانال یا کانالهای مربوطه رو وارد میکنید

و در آخر
اوکی کرده و خارج می شوید.