روی کنترل دستگاه دکمه pvrlist را زده در پنجره باز شده okرا زده و دکمه قرمز را می زنید بعد یک فایل بنام dumpfile.abs که همان کپی کانال است در یواس بی ذخیره می شودانتقال لیست کانال به رسیور

لیست رو وقتی ریختی به فلش مموری و وصل کن به ریسور بعد منو رو زده گزینه ابزار ارتقابا یو اس بی در گزینه مد نو سازی گزینهuserdbرو انتخاب کن وروی شروع اوکی کن وصبر کن ریسور ریستارت کند