حل مشکل باز کردن شبکه سه در next 18500-hd برای اولین بار در ایران