اموزش اپگريت NEXT8000


رسيور را از كليد پشت خاموش نماييد و كابل مربوطه را به رسيور وصل نماييد سپس مراحل زير را به ترتيب دنبال نماييد

لودردر قسمت لودرهای این بخش موجود است 1- ابتدا لودر مربوطه را باز نماييد سپس لودر از شما مي خواهد كه فايل را open كنيد شما هم مطابق شكل فايل را انتخاب سپس open كنيد.

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

2- سپس لودر مربوطه باز مي شود مطابق شكل پورت كام را مشخص نماييد.

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

3- حالا با انتخاب پورت كام بر روي Download كليك نماييد.

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

4- حالا مطابق شكل نوشته Resrt Your STB روشن و خاموش مي شود حالا شما كليد پشت رسيور را روشن نماييد و با روشن شدن عمليان نصب شروع مي شود و تا اتمام ان صبر نماييد .

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی