درود

بااجازه استاتید و بزگواران

خیلی ها برای استار مکس تعریفهایی دارند

همینطور بنده و خیلی از دوستهایی دیگه که از استار مکس ایکس100 سوپر خیلی راضی بودند

اگر مدلهای دیگه ای رو دوستان تجربه کردند رو نظر بدن لطفا
سپاگذارم